Klovnefisk - Amphiprion clarkii.


Klovnefisker.
Anemonefisker og anemoner.
Klovnefisk og reker.
Amphiprion bicinctus.
A. clarckii.
A. frenatus.
A. melanopus.
A. ocellaris.
A. perideraion.
Premnas biaculeatus.
Dascyllus trimaculatus.

Om saltvannsdyr.

Kjempemuslinger.

Skiveanemoner.

Storpolypp. steinkoraller.

Småpolypp. steinkoraller.

Mykkoraller.
Reker.   
Hvirvelløse dyr.
Røde planarier.
Osterobium. 
Krigføring mellom koraller.
Kjemikalier.
Bøker om saltvann.

Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 

Amphiprion clarkii.

Clarks klovn.

     Dette er en forholdsvis stor anemonefisk, med ett skikkelig temperament. De går ikke av veien for å bite eieren i armen, og tro meg, det kan faktisk gjøre skikkelig vondt. Det er flotte fisker som kan bli relativt store i fangenskap, ca 14 cm. er vanlig. De har som regel en svart eller rød/ oransje farge på kroppen ,med 3 hvite loddrette striper. Ett eksemplar som er rød/ oransje blir faktisk svart når den får en anemone av arten Stichodactyla mertensii til og bo i. Hva dette kommer av er ingen helt sikre på. Som de fleste andre anemonefisk trenger de ikke så stor plass da de kun oppholder seg  i umiddelbar nærhet av anemonen og er relativt dårlige svømmere. I akvariet så spiser de det meste den blir tilbudt. Flakfór, frossen eller levende artemia, eierens fingre osv. Kjønnsforskjellene er som regel at hunnen er en del større. Dette er den arten som har flest symbiotiske anemoner og klarer og venne seg til de fleste andre symbioseanemoner. Cryptodendrum adhaesivum; Entacmaea quadricolor; Heteractis aurora; H. crispa; H. magnifica, H. malu, Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea, S. haddoni og  S. mertensii er de naturlige artene. De har blitt oppdrettet i fangenskap, så det vil ikke være noen umulighet å få de til å leke i akvariet. Anemonen disse er avbildet sammen med er en Entacmaea quadricolor.