Utstyr


Utstyr.

Akvarier.
Biologiske filtere.
Skummere.
Belysning.
Annet utstyr.
Elektrisk CO2 anlegg.
Konvensjonelt CO2 anlegg.Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 

Akvariet er naturlig nok den komponenten som bør utvelges med størst omhu. Faktisk så er det slik at du ser minst like mye av selve akvariet som av innholdet. På tross av dette er det sjelden en ser at akvarister legger særlig mye vekt på dette. Et rammeakvarium og rørunderstell, ferdig med det. Prismessig er det ikke så veldig stor forskjell på et møbelakvarium og et rammeakvarium. Se helt bort fra det avbildede møbelakvariet for det var det dyreste jeg fant. Et eksempel på prisbillige og funksjonelle møbelakvarier er serien fra Müller und Pflege. Disse kan du få i alle landets akvarieforretninger.
Innvendige filter. Dette er antakeligvis den filtertypen du finner i de fleste akvarier. Det er mange grunner til det. Det er prisbillig, kompakt, ingen utvendige deler som kan lekke og det gjør stort sett jobben. Forutsatt at akvariet ikke er for stort og at du bytter vann ikke altfor uregelmessig. Biomassen i et slikt filter er nemlig ikke særlig stor. I klar tekst betyr dette at det ikke er plass til særlig mange bakterier eller mengde med slam inne i filteret.
Utvendige biologiske filtre er helt klart den beste løsningen i større akvarier. Disse kan du i dag få i alle størrelser og prisklasser, det aller meste av det som finnes på markedet i norge i dag er bra. Et ideelt filter er så stort som mulig og har en vanngjennomstrømning på 2 til tre ganger akvarievolumet i timen.
Skummere. La det være sagt med en gang, skummeren skal være avpasset etter akvariet og det du har i det. det er også slik at behovet for skumming er mye større det første halvåret akvariet er i drift
Belysning er et kapittel for seg. Her er det ikke minst mye uvitenhet ute og går. For at du skal få bedre innsikt i emnet har vi laget en egen artikkel:
Utstyr du bare har hørt om eller kanskje ikke det engang, finnes selvfølgelig det også. Mye av dette har vi vært med på å teste ut. Noe er svært bra og noe er ikke stort å skryte av. Jeg kan nevne slike ting som ozonreaktorer, osmoseanlegg, kulldioksydanlegg, nitratfilter og mye mye mer. For at du skal få svar på moen av de spørsmålene du måtte ha har vi laget en egen side om noe av dette.