Elektrisk CO2 generator.


Utstyr.

Akvarier.
Biologiske filtere.
Skummere.
Belysning.
Annet utstyr.
Elektrisk CO2 anlegg.
Konvensjonelt CO2 anlegg.Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 

     Å opprettholde mengden oppløst karbondioksyd i akvarievannet er viktig for veksten av organismer som er avhengig av fotosyntese. Både i ferskvann og i saltvann. Den mest alminnelige metoden har tidligere vært å benytte seg av en trykkbeholder som via en reduksjonsventil og en bobleteller sakte har sluppet gassen ut i vannet. Noen ganger også med en pH regulater som regulerer gassen av og på utfra hvor høy pH'en i akvarievannet er. Etterhvert har det dukket opp CO2 kilder som operer uten trykkbeholdere, gode eksempler her er utstyr fra JBL og Aqua Medic. Et produkt som nylig dukket opp på markedet får imidlertid ihvertfall forfatteren av denne artikkelen til å bruke uttrykket: "Interressant nyskapning". Utviklingsstaben hos Zoo Zajac i Tyskland har kommet frem med produktet til høyre. Carbo Plus tilkobles ganske enkelt lysnettet, og en elektrode slippes ned i akvariet. Dermed har man trinnløst regulerbar tilførsel av CO2 i akvariet.

 

Prisen i Norge vil naturlig nok bli en god del høyere enn direkte fra Zoo Zajac i Tyskland.
Spør etter pris.

Virkemåten er såre enkel. Man påsetter en likespenning mellom to elektroder og senker denne ned i akvariet. Plusspolen tilkobles en kullelektrode og minuspolen tilkobles en elektrode av rustfritt stål. Vannmolekyler er som kjent polare, og vannet vil da spaltes i oksygen og hydrogenioner. Ved minuspolen vil det da boble opp hydrogengass som er en stabil forbindelse som vil forsvinne ut av vannet. Ved plusspolen vil oksygen reduseres og det vil dannes karbondioksyd som vil boble til overflaten. Akkurat det vi er ute etter. Systemet har en bi- effekt som må regnes som en fordel i Tyskland, men utvilsomt en ulempe her hos oss. Vannets KH vil reduseres. KH'en er som kjent svært lav i springvannet de fleste steder i Norge.
     Etter ca. to måneder, avhengig av utnyttelsesgraden, må kullelektroden byttes, som det fremgår av bildene (t.v.) er dette svært enkelt. Kullelektroden kan dessuten i første hånd snus for å få lenger levetid.

Saltvann - inneholder jo et stort antall andre ioner, så elektrolysen vil ikke fungere der. Men, man kan jo tenke seg at elektroden monteres i en kontrollert løsning i en tett beholder slik at gassen ledes over i saltvannsakvariet via en slange. Absolutt et objekt for videre utprøving. Kanskje det er mulig å lage en kombinert funksjon med en kalkreaktor ?