CO2 anlegg for den videregående.


Utstyr.

Akvarier.
Biologiske filtere.
Skummere.
Belysning.
Annet utstyr.
Elektrisk CO2 anlegg.
Konvensjonelt CO2 anlegg.Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 

 

     Har du lest vår artikkel om CO2 tilførsel eller har du kunnskapene fra før så vet du nødvendigheten av å ha en tilstrekkelig konsentrasjon av gassen i akvarievannet. Har skal vi ta for oss oppbyggingen og virkamåten av det vi vil kalle et tradisjonelt CO2 anlegg. Vi har valgt å ta for oss et fra Aqualine Buschke, men kunne like gjerne tatt for oss et fra Sera, Eheim eller et av de andre merkene på markedet. De er stort sett like. Generelt så består et CO2 anlegg av følgende komponenter:
  • CO2 depot, vanligvis en trykkbeholder.
  • Regulator eller trykkreduksjonsventil. Ofte er disse utstyrt slik at de har et konstant sekundærtrykk, (ca. 5 bar) og "regulatoren" faktisk er en nåleventil for å regulere CO2 mengden som slipper ut. Altså ikke slik vi kjenner fra ei oksygen eller acetylen flaske hvor regulatoren regulerer sekundærtrykket.
  • Magnetventil for å slå CO2 tilførselen av og på. Enten via en timer eller via en pH regulator.
  • Bobleteller - for å ha en overvåkningsfunksjon på mengden tilført CO2.
  • Diffusor for ferskvannsakvariet,
  • Kalkreaktor for saltvannsakvariet.

     Som man ser så snakker vi om et enkelt og overskuelig anlegg. Bortsett fra overvåkenhet, så krever ikke et slikt anlegg som dette fra AB mye av brukeren heller. Det eneste som vel kan betegnes som litt innviklet er igangkjøringsfasen. Det vil si inntil man finner ut hvor mye CO2 man skal tilføre akvariet. For de flestes vedkommende vil dette bety at man begynner med litt og siden øker. Hvis man følger opp CO2 tilførselen ved hyppige målinger av oppløst CO2 (eget testsett) og / eller pH, så finner man fort ut hvor mye gass en trenger å tilføre for å oppnå det ønskede resultat. En tett oppfølging av plantenes eller korallenes vekst og trivsel vil også være avgjørende. Mengden av CO2 en behøver er svært avhengig av vannets KH og pH i utgangspunktet, men noe rundt 0,5 - 1 boble pr. sekund for en 325 liter med bløtt vann er en ofte sett verdi. Mengden av og størrelsen på liv i akvariet har også mye å si.