Kjempemuslinger - Tridacna muslinger.      Tridacna maxima.


      Blå Tridacna maxima.


      Blå Tridacna crocea - dette er oppdrettede eksemplarer fra Palau. Fra Norges garantert første import i noe skala av oppdrettede kjempemuslinger.


     Her har vi en "gold" Tridacna crocea. Bildet yder ikke fargene rettferdighet.


      Blå Tridacna maxima. Hermatypisk gorgonie t.v. 


  

      Noe av det mest fascinerende du kan ha i korallrevsakvariet er uten tvil kjempemuslinger. De er ikke alltid like enkle å få tak på, og ofte er prisen som forlanges for dem i butikkene helt ut av denne verden. For noen år siden så fikk vi rundt 100 eksemplar via en grossist i USA, og da blei ikke prisen så avskrekkende, så det viser seg at det går an hvis man ikke er for grisk. Mange steder i verden så er bestanden av disse ganske desimert, hovedårsaken til dette er at de blir kommersielt utnyttet på grunn av kjøttet. Nå er det i ferd med å vokse frem en ikke ubetydelig oppdrettsnæring rundt disse dyra, slik at presset på de ville bestandene forhåpentligvis vil forsvinne. T. maxima og T. crocea er de mest attraktive for akvarister, og det er fordi de har de flotteste fargene. Den enkleste å holde er utvilsomt T. derasa, og denne har ganske moderate krav til belysningen. Generelt gjelder også at jo sterkere farge, jo mer lys bør de få. Sterkt blå og grønne T. crocea har det best under en bedre metallhalogen lampe. Her finner du de forskjellige artene:
  • Tridacna maxima
  • T. crocea.
  • T. derasa
  • T. gigas
  • T. squamosa
  • T. tevoroa
  • Hippopus hippopus og H. porcellanus.

      Alle inneholder symbiotiske zooxantheller som vil forsyne muslingene med mesteparten av det de trenger for livets opphold.
      Fellesnevneren for disse dyra er først og fremst god vannkvalitet og godt lys. Ikke for kraftig strøm. For å få god vekst trenger de også en viss mengde nitrat og fosfat, men dette er vanligvis ikke noe mangelvare i akvarium. Det er fullt mulig å holde dem under lysstoffrør, men de mest lyskrevende slik som T. crocea og T. maxima vil du måtte sette øverst i akvariet. De aller fleste artene vil også pigmentere mye bedre under metallhalogen. Mister en musling fargen sin av for lite lys vil den troligvis forbli brunaktig.

NB! Tridacna muslinger er svært ofte, for ikke å si nesten alltid beheftet med pyramideformede hvite snegler (f.eks. Tathrella sp.) Får du en ny musling så sjekk regelmessig under mantelen og rundt byssal - åpninen for snegler og egg. Fjern disse med en pinsett og en tannbørste i ei bøtte med akvarievann. Oppdrettede muslinger er mer utsatt enn viltfangede. Å ha en leppefisk, slik som Pseudocheilinus hexataenia parat er heller ikke dumt. Disse kan spise sneglene og dermed holde de i sjakk.
     

 


Tilbake til akvariesiden