Små Korallrevsakvarier.


Ideologien:

En av de tingene som har opptatt oss mest siden vi begynte med korallrevsakvarium, har vært å utvikle et konsept som gjør det mulig for hvem som helst å sette opp et. Dette har vi lykkes med. Det er i dag fullt mulig å sette opp et lite korallrevsakvarium for omtrent samme prisen som et ferskvannsakvarium. Det er imidlertid en liten betingelse forbundet med dette. Du klarer det ikke alene. Det avhenger at du er med i en klubb eller på annen måte har tilknytning til andre som driver med korallrevsakvarium. Skal du innrede akvariet ditt med levende organismer til en fornuftig penge så trenger du avleggere fra andre koraller og organismer. Vårt mål er at det etterhvert blir bygget opp en database over tilgjengelige avleggere, slik at hobbyister over hele landet kan lage et nett for distribusjon av korallrevsorganismer. Vi tror at på sikt så vil handelen, ihvertfall med stenkoraller, kommer til å bli forbudt i Europa. På grunn av diverse handelsavtaler, vil det da sikkert også bli det her i landet.

Akvariet du ser på bildet her er på 80 liter og fungerer utmerket. Da bildet ble tatt var det helt nyoppsatt, men nå halvannet år etter er karet nesten helt overgrodd av korallene.

 

 

 

 

 

 

 

blaaknapp.JPG (26063 bytes)

De berømte "Brandsnes knappene"- et must for ethvert lite saltvannsakvarium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinularia.JPG (23975 bytes)

Mykkorall - populært kalles denne bare for "Sinularia" - flott for nybegynneren.

Hva du trenger av utstyr:

Hva du trenger av utstyr er i første rekke svært avhengig av størrelsen på karet du skal sette opp. Hvordan du vil ha det til å se ut har også en viss betydning. Vi skulle konsentrere oss om små akvarier her, og hvis vi tar utgangspunkt i et slags middelakvarium. Noe midt i mellom det de fleste prøver å oppnå i et korallrevsakvarie. Det meste skulle da være gitt. Det er selvfølgelig mange måter å sette opp et slikt akvarie på, men hvis du ikke har tenkt til å bruke mer enn nødvendig med penger, så er det egentlig ikke fler enn en løsning tilbake. De hovedkomponentene du vil trenge er følgende:

 • Akvariet, her er et silikonlimt helglassakvarium absolutt det beste valget. Du kan også bruke et vanlig Akvastabil rammeakvarium, men regn med at det kan komme til å bli stygt av saltene. Karet bør ha en lengde på rundt en meter og et vannvolum på 150 til 250 liter. Du kan selvfølgelig velge et etter andre mål og størrelse enn dette, men da må resten av utstyret dimensjoneres deretter. Vi tar utgangspunkt i et på 167 liter og utvendige mål 95x40x44 cm. Dette akvariet er i helglass, limt i sort silikon og kan fåes i alle landets akvariebutikker for en rimelig penge. Et ekstra pluss med dette karet er at det er laget slik at det nøyaktig matcher et 30W lysrør på lengden. Hvis du er litt fingernem så kan du kle inn akvariet og lysene slik du ser vi har gjort på bildene overfor. Der er det brukt PVC - plater, men de fleste materialer vil kunne brukes. En liten fotnote er at du også kan lime akvariet selv, men det er absolutt ikke penger å spare på dette såfremt du ikke får glasset gratis. Husk å skylle og vaske karet godt før du tar dette i bruk.

 • Belysningen, det absolutt beste valget for denne typen akvarie vil være normalsterke lystoffrør. Disse kan kobles og drives på mange måter, men vi syntes produktene til Arkadia er svært bra. Reflektorer av høyglanspoler aluminium er et must. To eller tre Aquastar 30W og et blåaktinisk Coral blue på 30W. Tennere, klips og drossel er en enhet som kjøpes separat til hvert rør, reflektorene likeså. Med dette oppsettet kan du dyrke så godt som alle typer koraller og nesledyr. Karet er ikke så veldig dypt så du vil også kunne innrede slik at du kan tenke mest på estetikken og kompatibiliteten mellom korallene, litt mindre på kravene til lys. Du bør imidlertid plassere de aller mest lyskrevende artene mot toppen. Slike arter som ikke vil ha så mye lys, som for eksempel skiveanemoner, plasserer du på bunnen. Slik vil karet ditt kunne dekke alle krav til belysning. En ting som er veldig viktig er at lysrørene byttes en gang i året. Eksperimenter heller ikke uhemmet med ulike typer lysrør. Dette virker, og gir maksimale forhold for de dyra vi skal ha i akvariet vårt. Et annet moment er at du får et lys som er behagelig å se på med en utrolig bra fargegjengivelse. En liten fotnote her er at høyfrekvensdrift av lysrørene har vist svært bra resultat, du vil få en økning i lysutbytte på 30 prosent samtidig med at varmeutviklingen minker. Dette er det imidlertid svært få forhandlere som har noe erfaring med, her i landet. Tips på bra produkter er Siemens elektroniske drossler samt de amerikanske Ice-cap produktene. Dette blir også svært mye dyrere enn passive LF - drossler. Belysningen må kobles over en timer. Du skal ha den på fra 10 - 12 timer i døgnet. De blå rørene kan gjerne stå på en time ekstra, hvis du koster på deg en timer til.

 • Sirkulasjon, er det ikke så mye å si om. Du vil trenge to såkalte powerheads på 1000L/t hver. En i hver hjørne av akvariet. Gode produkter her er Aquarium Systems og Hagen sine. Disse kan fåes over hele landet. Føler du for å utvide litt her så kan du supplere med ei pumpe til, gjerne koblet over en billig timer slik at den slår seg av og på hver halvtime. Du kan også koble den på samme timer som belysningen, slik at den bare går når det er lys i akvariet.

 • Oppvarming. Kjøp ei varmekolbe på 100W. Helst med elektronisk termostat. Dra ut strømmen til denne fra varmen kommer i juni fram til høsten kommer. Da blir det varmt nok uansett. Gode valg her er Tronic, Tetra tec og Jäger.

 • Skummer. Her skal du bruke en innvendig skummer med luftestein av lindetre. Små injektorskummere duger ikke. Skummeren skal også avpasses i lengden slik at den bruker hele akvariets vanndybde og den skal ta inn vannet ca. 1 cm under overflaten. Skummeren skal ikke monteres i eget kammer med overflateavrenning. Pass også på å montere skummeren slik at ei kraftpakke blåser vannet som kommer ut fra skummeren vekk fra vannintaket. Det er også svært viktig at skummeren fungerer etter motstrømsprinsippet. Skummerkoppen må rengjøres ukentlig og luftesteinene skal skiftes månedlig. Her er det ikke rom for slurv i innkjøringssfasen. Behovet for rengjøring minsker noe etterhvert som balanse oppnåes.

 • Luftpumpa skal levere tilstrekkelig med luft og den må gi nok trykk. Her skal det med en gang sies at svært mye av det som finnes på markedet ikke holder mål. Det kan ikke sies på annen måte enn at vi får nevne de vi har testet ut. Gamle gode Rena 301 er bra. Masse luft og bra trøkk. Det bør imidlertid nevnes at denne bråker utrolig mye. Shego har bra pumper med bra trykk,Wisa likeså. Her må du imidlertid legge merke til prisen. Det beste valget du antageligvis kan gjøre er Optima pumpa fra Hagen. Vi har testet ut denne i mange år, svært lite kommer i nærheten, prisen tatt i betraktning.

 • Timere. Her trenger du ikke investere så fryktelig mange penger. Det som finnes på markedet i Norge er bra på grunn av de strenge kravene som ligger i CE merkingen. Hvis strømmen er mye borte der du bor så bør du kjøpe en med batteribackup. Et tips når det gjelder billige timere av bra kvalitet er Claes Olsson i Oslo, som også selger på postordre.

 • Kontakter. Der blir noen støpsler å plugge inn her og der når du har et saltvannsakvarie. Sørg for at du kjøper et par fordelingskontakter av bra kvalitet og fester disse bak eller under akvariet. Sørg for at ledninger festes pent og oversiktlig. Veldig mange saltvannsakvarier ser ut som de reneste spagettiretter ved nærmere øyesyn. Husk at hvis uhellet er ute så leder saltvann strøm svært godt. Dette bør du forresten også tenke på når det gjelder andre typer akvarier.

Det er viktig at det er et visst forhold mellom akvariet og de dyra du putter oppi.Denne er totalt uegnet for små saltvannsakvarier, selv om den er et av havets kanskje vakreste dyr. -Spansk danser

Hva du trenger av andre ting:
 • Korallsand. Gjerne så fin som mulig. Du må beregne sand så du har et lag på 2 cm over hele bunnen i akvariet ditt. Her vil en stor del av nitratet i akvarievannet brytes ned.
 • Faxekalk er svært gunstig å benytte. Du kan bygge opp bakrunnen i karet ditt med faxekalk og bruke levende stein kun som et "topplag". På denne måten kan du spare mange penger. Etter en stund så vil faxekalken være så overgrodd av mikroorganismer at den vil fungere mer eller mindre som levende stein. En annen positiv egenskap som faxekalk har er at den kan binde fosfater.
 • Vann er kjekt å ha. Noe av springvannet som finnes i Norge inneholder så mye næringsstoffer at det er uegnet som basis for vann i korallrevsakvariet. Om vannet ditt er egnet eller ikke er ikke så lett å svare på men hvis du henvender deg til kommunelegen eller helsestasjonen så skal de kunne skaffe en vannprøve. Her skal i alle fall tallet for turbiditet være lavest mulig. Innholdet av nitrat står ofte i prøverapporten. Denne bør være under 1 ppm. Noe som ofte er vanskelig å finne ut er om silisiuminnholdet er for høyt. Stort innhold av silisium fører til en uhemmet kiselalgevekst. Er du i tvil så kan du hente vann i sjøen eller et sted hvor vannkvaliteten er bra.
 • Salt trenger du ikke kjøpe hvis du har mulighet for å bruke naturlig sjøvann. Vi har brukt Instant Ocean i årevis og finner ingen grunn til å anbefale noe annet.
 • Levende stein. Dette er kilden til det biologiske mangfoldet du finner i de fleste korallrevsakvarier. det er også den levende steinen som vil sørge for den biologiske filtreringen som er nødvendig i karet vi skal sette opp. Kvaliteten på den levende steinen som finnes i handelen er enormt varierende. Sørg derfor for at du får stein fra et sted hvor du er sikker på å få noe som er brukbart. For de fleste vil kvaliteten på den levende steien være den mest betydningsfulle faktor for hvordan karet ditt vil fungere.
 • Nyttedyr. Så fort akvariet ditt har stabilisert seg og nitrat og nitritt er nærmest lik null så må du sette en del nyttedyr inn i akvariet ditt. Snegler, sjøpølser, eremittkrepser og slangestjerner for å nevne noen. Disse vil være med på å spise alger og diverse avfallsprodukter slik at det lettere blir balanse i karet.
 • Kjemikalier.
 

Levende stein:

Levende stein er kanskje noe som høres ut som et paradoks, men det er faktisk ikke så rart som det høres ut. Mye av den er faktisk levende kalkalger som lever og vokser slik at steinene faktisk blir større. Mye av det er døde og forsteinede korallskjelett, så det er faktisk en ressurs som fornyer seg selv til en viss grad også. Det har imidlertid vært mye kontrovers ved og omkring emnet slik at det enkelte steder i verden er forbudt å samle inn steinen for kommersielle formål. USA og Australia er to eksempler. Vi skal ikke kaste oss inn i den debatten nå, vi bare nevner at mye av det er forståelig. Noe på samme måte som at vi ikke liker at tyske geologiturister reiser hjem med halve Evje i bagasjerommet på bobilen. Problemstillingen behøver ikke være aktuell lenger heller i og med at det er flere komersielle odlinger av levende stein. Selv har vi ved flere anledninger vært borte i odlet stein fra Florida. om den er det bare en ting å si; kvaliteten er på topp. En annen ting er at handlingen av denne steinen er en helt annen enn den fra Østen. Hver enkelt stein pakkes i en våt avis og all steinen ligger i en plastsekk med O2 i isoporkasser. Alt livet som disse steinene hadde med seg fra havet er intakt.

Oppsetting og oppstart:

 • Før du tar i vann i karet ditt må alt rengjøres grundig. Ikke minst gjelder dette korallsanden. Denne er stort sett bare spadd opp av en strand et eller annet sted og kan derfor inneholde mye forurensing. Rens den så godt at skyllevannet blir helt klart. Gjør deg også kjent med utsyret, demonter det som kan demonteres og sett det sammen igjen. På denne måten vet du hva som er til å ta fra hverandre selv im det er overgrodd med et tykt lag med kalkalger. Faxekalksteiner bør også vaskes godt, hvis du får behov for å forandre på utseendet av disse kan det gjøres enkelt med hammer og meisel eller ei sag. Ikke forvent deg for mye av denne saga etterpå.
 • All den tekniske utrustningen må på plass. Mye av dette er festet med sugekopper. Hvis du avfetter disse og glasset bak og legger en dråpe silikon inne i sugekopper før du presser denne fast, så sparer du deg for mange ergrelser fremover. Sugekoppene bør holdes på plass med en bit tape til silikonen er herdet.
 • Når alt er på plass og alt er vasket så skal du fylle akvariet med vann og blande salt. Dette gjør du enklest i karet. Ut fra ihnholdet i esken skjønner du omtrent hvor mye saltblanding som går med, bland dette og mål med densimeteret etter at alt saltet er oppløst. Tettheten skal være rundt 1.023. Husk at vannet må være ca. 25 grader varmt når du skal måle tettheten. Juster inn saltinnholdet og la akvariet stå minst et døgn med lyset slukket. Dette er fordi noen av stoffene i saltblandingen er ustabile når vannet er nyblandet.
 • Nå er tiden inne for å besøke en butikk eller en medakvarist. Du trenger ei bøtte med gammelt saltvann og gjerne noen småbiter med levende stein. Dette vil bringe litt bakterier og andre mikroorganismer inn i systemet ditt.

 

Den videre drift:

 • Du har nå hatt karet i gang et par uker, alt det tekniske utstyret fungerer. Det er nå på sin plass å introdusere den levende steinen som skal være i akvariet. Du bør minimun ha ti kilo, så får du kjøpe det du syntes du har råd til over dette. Jo mer jo bedre. Pass bare på at du ikke putter så mye stein oppi karet at det blir ei steinrøys. Husk at det er en del av et korallrev eller et undervannslandskap du skal etterligne. Syntes du ikke at resultatet står helt til forventningene ved første forsøk så prøv igjen. Heller må enn når koraller og andre dyr begynner å gro over steinene.
 • Når du har hatt det du skal ha av levende stein i karet ditt må det få stå for seg selv en god stund. Etter introduksjon av levende stein så vil du få en opphopning av avfallstoff og nitrogener, disse må bli borte før du kjøper noe mer. Du vil kanskje også få en oppblomstring av alger, dette må også få tid til å gå over Hvor lang tid dette vil ta er veldig individuelt fra akvarie til akvarie, men en måneds tid må du ihvertfall regne med. Det vil være en stor fordel å måle nitratinnholdet i vannet i denne perioden. Når denne er blitt nesten null er akvariet klart for å sette inn en del nyttedyr.
 • Vann vil fordampe fra akvariet ditt. For at saltinnholdet ikke skal stige så må dette selvfølgelig erstattes med ferskvann. Lengre tids erfaring har vist oss at kvaliteten på dette vannet er helt avgjørende for hvordan akvariet ditt vil fungere over tid. Hvis dette vannet inneholder næringssalter er du dømt til undregang. Osmosevann vil her være en klart forbedrende faktor. Men du må være klar over at dette ikke fjerner alt. Får du mistanke om at noe galt er fatt, vil jeg anbefale deg å få vannet av en som har bra vann. For eksempel en med - akvarist med suksess.
 • Under den daglige drift av akvariet er det nødvendiig å tilsette en del kjemikalier. Dette har vi laget en egen artikkel om, denne finner du her.

Tilbake til korallrevssiden.