Saltvannsakvarie.


Generell akvaristikk.
Karbondioksyd.
Nitratsyklusen.
Nybegynnersidene.

Saltvann.
Hvorfor saltvann.
Hvordan starte ?
Runes start-dagbok.
Besøk hos Kenneth Olsen.
Oppstart av korallakvarium.
Flytting av korallakv. del 1.
Flytting av korallakv. del2.

Om saltvannsdyr.

Kjempemuslinger.

Skiveanemoner.

Storpolypp. steinkoraller.

Småpolypp. steinkoraller.

Mykkoraller.

Hvirvelløse dyr.
Røde planarier.
Osterobium. 
Krigføring mellom koraller.
Kjemikalier.
Bøker om saltvann.

Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.
      En ting man skal være klar over før man begynner med saltvann er at et saltvannsakvarium ikke er et korallrevsakvarium, men at et korallrevsakvarium er et saltvannsakvarium. Her er vi over på akvarier hvor fiskene er i fokus. Grunn til å ha slike saltvannsakvarier uten koraller ol. er at da kan man ha den type fisker som enten forsøpler så mye at korallene ville dø, eller rett og slett spiser koraller. Fisken til venstre er en Taeniura lymna, denne fisken er svært vanskelig å holde og abefales derfor kun til de aller mest erfarne. Fiskeakvariet er på mange måter annerledes enn korallrevsakvariet, den tekniske utrustningen kan med fordel ha en annen utforming. Vi tror at det som på sikt fungerer best er kraftig skumming i kombinasjon med et godt biologisk filter. Dette må inneholde et eget nitratfilter.
      Dette er et bilde fra et annet fiskeakvarie, de du ser i bildet er en drakefisk og en murene. Tilsammen produserer de en enorm mengde avfallsstoff. Murenen måtte senere sendes til Akvariet i Ålesund fordi den gjorde sitt beste for å plage livet av drakefisken. Vi har også hørt historier om murener som regelrett har spist opp drakefisker. Før dette fortærte murenen også en Platax pinnatus. Drakefisken er forresten svært giftig, på linje med en kobra. Får du lyst på en slik fisk, så kan vi anbefale de på det varmeste, de er utrolig interresante, pass bare fingrene. Du bør også ha et rimelig stort akvarie, minst en 325 liter for som før nevnt så forurenser de mye. Akvariet dette bildet er fra er på 540 liter med et underfilter på 60 liter.
      Her er et annet fiskeakvarium. Fisken i forgrunnen er en Arothron nigropunctatus. Bak den ser du en gul kirurg, og bakerst en Canthigaster valentini. Akvariet er på 300 liter. Det eneste du kan få reelle problemer med i fiskeakvariet er uønsket algevekst, men her har du også mange måter å bekjempe det på. Et annet spesialakvarium for saltvann er anemoneakvariet. Forutsatt at du har den rette typen anemone og nok lys, så er også dette et interessant kar. Svært mye bra stoff om anemoner kan du lese i "The reef aquarium" - volum to av Deelbeck og Sprung.

 

 

      Gramma loreto. Her er en fisk som går like bra i det typiske fiskeakvarium som i et korallrevsakvarium. Det er ikke noen grunn til å legge skjul på at den er en av våre absolutte favorittfisker. Husk at i korallrevsakvariet vil den forsyne seg av de minste krepsdyra.
      Cephalolopholis miniata går også like bra i korallrevsakvariet som i fiskeakvariet. Har man den sammen med koraller så bør man imidlertid være obs. på at den krever mye mat og derfor kan forurense en del. Små individ bør derfor være ok, men de vokser... Fisken som Rune har tatt bilde av her går i et typisk fiskeakvarium på rundt 300 liter.
Saltvannsfisker som kan oppdrettes i hjemmemiljø:
  • Alle Amphiprion klovner
  • Premnas biaculatus
  • Gobisoma oceanops (Neongobi)
  • Gobisoma evelynae
  • Lytrinops dalli (Catalinagobi)
  • Ptreapogon kauderneri (Banggai)
  • Calloplesiops altivelis (Mirakelabbor)
  • Pseudochromis spp.
  • og sikkert noen fler
      "Noe av utfordringen for saltvannsakvarister i årene som kommer blir å utvikle mulighetene for oppdrett av fisk. Her er det ennå mye upløyd mark. Pr. i dag er det nesten bare C-Quest på Puerto Rico som oppdretter saltvannsfisk i større skala.Et visst oppdrett finner man også hos Tropical Marine Center i England."
Her er det en oversikt over en del saltvannsbøker.

Tilbake til akvariesiden.