Historien om å flytte et korallrevsakvarium.
part deux et part ......
- av Rune. 


Generell akvaristikk.
Karbondioksyd.
Nitratsyklusen.
Nybegynnersidene.

Saltvann.
Hvorfor saltvann.
Hvordan starte ?
Runes start-dagbok.
Besøk hos Kenneth Olsen.
Oppstart av korallakvarium.
Flytting av korallakv. del 1.
Flytting av korallakv. del2.

Flytting av korallakv. del3.


Om saltvannsdyr.

Kjempemuslinger.

Skiveanemoner.

Storpolypp. steinkoraller.

Småpolypp. steinkoraller.

Mykkoraller.
   
Gorgonier.
Reker.

Hvirvelløse dyr.
Røde planarier.
Osterobium.
Krigføring mellom koraller.  
Kjemikalier.
Bøker om saltvann.

Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.


     En solid sokkel må til.

     Karet er på plass på understellet.

     500 liter sjøvann fra Tjøme må til.....

     Kaldt var det når det kom opp i akvariet.

     Kalkstein, grus og de første korallene er satt inn som prøvekluter.

      Nå er karet i hus, og deler av innbygningen likeså. Ettersom jeg skal flytte et eksisterende og ikke sette opp et nytt akvarium ,så blir det litt annerledes. Pumper, skummer og luftpumpe har jeg kjøpt nytt, da jeg ville ha alt klart til jeg skulle flytte stein, koraller og fisk.. Ved hjelp av noen personer som har litt bekjentskaper rundt om i akvarienorge fikk jeg tak i ett par brukte Bioquatic skummere. Kjøpte disse i forbindelse med ett besøk hos Kenneth Olsen. Fikk jo der noen gode idéer til oppbygning av karet også.

     Da alt utstyret var i hus, så var det på tide å få satt det ihopes. Akvarieinnbyggeren lovte å hjelpe meg med å sette opp underskaper og karet. Det ble laget en plate, med en påmontert ramme som skapene skulle stå på. Som du ser av bildene så er det hele solid sammenskrudd. Dette byggverket ble laget en sen lørdag kveld, etter først å ha brukt 4 timer på "Verdens ende", Tjøme, for å hente vann. I bøtter og kanner ble det hentet i overkant av 500 liter vann, så vi var en tanke slitne når vi satte i gang byggingen. Ved hjelp av en 10 liters bøtte og et langt tau, ble det halt i land over ett halvt tonn med vann. Etter hvert så fant man en teknikk som gjorde at det hele gikk unna på kort tid. Det hele roet seg litt ned da jeg glemte å tømme bøtta helt før neste utkast. Tauet i bøtta var festet rundt halsen i noe tilnærmet en renneløkke. Jeg tok i ganske kraftig, med det resultat at tauet strammet seg stygt rundt halsen, og jeg nesten ble dratt med uti det frådende havet. Det hele var ganske ubehagelig. Vått og kaldt var det også.

     Utpå kvelden var i hvert fall bygget klart til å sette karet på, og vannet ble fylt oppi. Det tok ca. 3 dager å få ordentlig temperatur på det, og da ble alle vannverdier målt nøye. Resultatet var meget bra. Salinitet 1, 022. Calsiuminnhold 380 mg/l og alkalinitet på 10 dKH.

     Som man ser kan man trygt bruke sjøvann ,og da er man 100 prosent sikker på at man får den beste kvaliteten på vannet. Skummeren var i gang 8 dager uten at det ble tatt ut noe skum. Etter hvert byttet jeg ut ca 100 liter med gammelt vann fra gamlekaret for å få det hele aktivt. Ca 5 kilo stein ble også lagt i og ett par lysrør ble lagt på. Etter noen dager med stein i, ble det introdusert en del myk koraller. En Sinularia dura, noe Xenia sp. og flere skiveanemoner. Alt klarte seg meget bra, så det var en bra indikasjon på at det var klart til å begynne flyttingen. Neste kapittel kommer forhåpentligvis om ikke så lenge.

     Må rette en stor takk til Tommy Brekken for all hjelpen med både bygging og vannhenting. 

     Red anm:  
For alle som har fulgt med så langt, og for de som i spenning venter på den avsluttende delen på denne artikkelen: Ikke glem at vi nå¨snakker om flytting av et akvarium. Ikke nystarting av et. Denne prosessen krever dessverre en del erfaring. I tillegg så er utgangspunktet et helt annet enn når du starter på null. Skal du flytte, så vil vi så absolutt anbefale at du følger den fremgangsmåten som er beskrevet her. Men, hvis du skal sette opp et nytt akvarium: Ikke sett inn koraller i akvariet etter en par dager og fyll det etter uke. Disaster will most probably follow. Trust me.............
     For ordens skyld: Informasjon om å starte et saltvannsakvarium finnes her.

 

Rune R Gjersøe