Skiveanemoner.


           

scolymia.JPG (33108 bytes)
      Discosoma sp.

fungia.JPG (27166 bytes)
      Rhodactis sp.

sinuosa.JPG (12530 bytes)
      Discosoma sp.

      Av alle de hvirvelløse dyr man kan holde i et saltvannsakvarium, så er nok skiveanemonene de enkleste. Ikke er de spesielt kresne på vannkvaliteten, og ikke stiller de spesielle krav til belysning. Noen få arter liker seg best under sterkt lys, men de aller fleste setter pris på å få stå litt i skyggen. Et par sirkulasjonspumper og to normalsterke lysstoffrør er alt du trenger for å dyrke de flotteste skiveanemoner. De aller fleste inneholder zooxanthellaer så du behøver ikke å tenke noe spesielt på fòring. Allikevel kan en merke seg at svært mange skiveanemoner spiser og kan fange relativt store dyr. Noen skiveanemoner inneholder svært sterk neslegift. Dette må en ta hensyn til og passe på å ikke sette de for nærme for eksempel stenkoraller.

      De fleste skiveanemonene vi finner i handelen nå stammer fra Indonesia, men det er også verdt å merke seg at det fremdeles blir eksportert flere vakre arter fra Florida. Her er spesielt Ricordea floria, Discosoma neglecta og Discosoma sanctithomae verdt å merke seg. Vi har hatt disse flere ganger, og ingen av dem er spesielt vanskelige å holde. Men, av en eller annen grunn så ser det ut til at de ikke deler seg like lett som de fra Stillehavet.


Tilbake til akvariesiden