Ostreobium.


      Iblandt hvis en steinkorall dør og skjelettet blir stående i akvariet, så kan man se at skjellettet blir grønt. Noe av det skyldes selvfølgelig at det blir overgrodd av trådalger. Men hvis du skrubber skjelettet, vil man observere at dette er noe som ligger under overflaten. På store steinkoraller hvor skinnet har trukket seg tilbake vil du også se dette. Dette er en kalkborende alge, den gror faktisk inne i kalkskjeletter. De tilhører familien Ostreobium. Mye er ennå uvisst om denne algen, men det er ikke noe som tyder på at den forårsaker noe akutt hos korallen det dreier seg om. En ting som imidlertid er sikkert er at en så godt som alltid finner det på den eksponerte delen av skjelettet på koraller som har vært i akvarium en tid. En finner det så godt som aldri på "ville" koraller. Eneste måten å holde denne utviklingen i sjakk er å ha et næringsfattig vann i akvariet. Minst mulig nitrat og fosfat. Dette oppnår man som de fleste vet ved en effektiv proteinskumming og eventuelt ved kullfiltrering i perioder. I sterkt forurenset vann kan algen forårsake redusert vekst hos koraller fordi den muligens interfererer med kalsifiseringen. Dvs. dannelsen av nytt skjelett. 

Tilbake til akvariesiden