Mykkoraller.      Alcyonium sp. - Colt coral.


      Lobophytum sp.


      Dendronephtya sp.
  


      Nepthyigorgia sp. - Av en eller annen grunn selges denne som regel som alcyonium, selv om dette er helt feil. Korallen inneholder ikke zooxanthellaer og er vanskelig å holde i akvarium. Denne har vi imidlertid hatt i en to tre år.


      Sinularia Dura - En av de absolutt enkleste koraller å holde i akvarium. Trenger kun et lysstoffrør og moderat vannbevegelse. Svært enkel å formere.

      Dette er de enkleste korallene å holde i akvarium, derfor er det disse nybegynneren bør starte med. Her er de vanligeste familiene i handelen:
 • Sarcopython spp.
 • Lobophytum spp.
 • Sinularia sp.
 • Alcyonium spp.
 • Capnella spp.
 • Lemnalia spp.
 • Nephtea spp.
 • Xenia sp.
 • Cespitularia sp.
 • Anthelia sp.
 • Briareum asbestinum.

      Alle disse er hermatypiske. Det vil si at de inneholder symbiotiske zooxantheller som vil forsyne korallene med mesteparten av det de trenger for livets opphold, "take my advice" og hold deg til disse. Det finnes imidlertid en god del familier uten zooxanthellaer i handelen. Disse er utrolig vakre, men forbeholdt eksperter. De vanligeste er:

 • Dendronephtya spp.
 • Nepthyigorgia spp.
 • Scleronephtya spp.

      Vi skal ta for oss stell av de hermatypiske artene her. Best mulig vannkvalitet og best mulig lys. De aller fleste artene vil imidlertid vise en utrolig toleranse når det gjelder lysstyrken. Flere arter av for eksempel Cladiella eller Sinularia vil det være fullt mulig å gro under ett (!) normalsterkt lysstoffrør. Har du tre lysrør eller metallhalogen vil du kunne gro alle de typene som er i handelen. Og forbered deg på vekst. Noen gror noe aldeles utrolig. Xenia sp. vil for eksempel kunne være i stand til å overgro et akvarium i løpet av en seks til ni måneder, gitt de rette forhold. Sarcophyton vil i et litt næringsrikt vann kunne anta en størrelse på rundt en halvmeter i løpet av et år. Dette er de ekstreme eksemplene, men ting tyder på at de er reproduserbare. Antakeligvis vil tilstrekkelige mengder jod og silisium ha en viss innflytelse. Men her er det mye ukjent ennå. 
      Reprodusering av disse korallene er enkelt. Klipp eller skjær av en bit. Tørk den tørr, og lim den fast til en tørr sten med cyanoacrylat. Vips så har du en ny korall. Når det gjelder vannet i akvariet så anbefaler vi å følge det du kan lese om her.


Tilbake til akvariesiden