Storpolyppede steinkoraller.


           

scolymia.JPG (33108 bytes)
      Scolymia sp.

fungia.JPG (27166 bytes)
      Fungia sp. ?

sinuosa.JPG (12530 bytes)
      Plerogyra sinuosa

fungia.JPG (27166 bytes)
     Favia sp.

turbinaria.JPG (26198 bytes)
      Turbinaria peltata

limax.JPG (28954 bytes)
      Herpholita limax

      Av alle koraller man kan ha i et akvarium så mener mange at de såkalte storpolyppede steinkorallene er de mest imponerende. I hvert fall utseendemessig er det svært lite som kan måle seg med disse. Variasjonsrikdommen, både i form og farge er også stor. En del fellesnevnere er det derimot mellom disse korallene, disse skal vi se litt på. Her er noen få av de vanligeste familiene i handelen:
  • Euphyllia spp.
  • Plerogyra sp, Physogyra sp.
  • Catalaphyllia jardinei
  • Turbinaria spp.
  • Caulastrea sp.
  • Favia spp.

      Alle disse er hermatypiske. Det vil si at de inneholder symbiotiske zooxantheller som vil forsyne korallene med mesteparten av det de trenger for livets opphold, men noen av disse korallene inneholder ikke zooxantheller slik som for eksempel Tubastrea, som man også kan finne i butikkene. Disse er avhengig av at du fórer dem, og vil derfor være betydelig mindre attraktive å ha i akvariet. Allikevel, Tubastrea er svært populære blandt mange hobbyister på grunn av den knall orange fargen de fleste artene har.
      Fellesnevneren for disse korallene er først og fremst god vannkvalitet og godt lys. Det er fullt mulig å holde dem under lysstoffrør, men de mest lyskrevende vil du måtte sette øverst i akvariet. Formering av enkelte av artene er svært enkel. Slike som for eksempel Caulastrea furcata, E. glabrescens, E. cristata osv, kan deles opp i enkeltpolypper og flyttes. Disse tre artene har vi selv formert og delt opp i stort monn. Andre arter igjen kan være bortimot umulige å dele.
      Noe en også må være oppmerksom på er at mange av disse korallene inneholder svært sterk neslegift. I et mindre akvarium vil det for eksempel ikke være mulig å holde en Catalaphyllia og en Sinuosa. Korallene vil konstant krige og slippe ut store mengder giftstoffer til vannet. Dette igjen kan gå på berkostning av andre myke og harde koraller. Alt dette bør de ha inngående kjennskap til i butikken du handler i, slik at du ikke trår feil. Det finnes også en del såkalte kompatibilitets . lister i bøker og på nettet.


Tilbake til akvariesiden