Krigføring i akvariet.      Her ser vi en Euphyllia som sender ut en "sweeper".      "Brassica" kan være svært tøff. Kan til og med stå ved siden av en relativt kraftig anemone. Slik som Hetractis crispa her.

      De fleste korallrevsakvarister har fått med seg at det ikke er helt likegyldig hvordan man plasserer koraller i akvariet. Både hvor de står, og hvordan de står plassert i forhold til andre koraller. Her skal vi ta for oss forholdet mellom de forskjellige artene koraller. I naturen hersker jo prinsippet "survival of the fittest", for å overleve i konkurransen benytter korallene seg både av "kjemisk" og "mekanisk" krigføring for å vinne vokseplass og å overleve. 
     De mest aggressive korallene er som regel de storpolyppede steinkorallene. Eksempler på noen av de verste er Catalaphyllia, Plerogyra, Euphyllia og Galaxea, men det er også flere. Disse er i første rekke aggressive mot hverandre, men også mot andre typer koraller. Dette kan vi se på bildet til venstre, hvor en Euphyllia har sendt ut en "sweeper" og brenner en Acropora. I tillegg til de før nevnte kan også hjernekorallene, slik som Favia og Favites sende ut "sweepere", dette bør man huske på når man plasserer de i akvariet. 
      Det er i mellom de ulike familiene av koraller man finner den største aggresjonen. For eksempel mellom en Plerogyra og en Catalaphyllia. Denne er så sterk at man i små akvarier slett ikke bør ha en av hver, og i hvert fall passe på å sette de i hver sin ende av akvariet. Noen ganger kan man se at det hersker inkompatibilitet mellom artene i den samme familien. Slik som for eksempel i Euphyllia. Her er alle artene bortsett fra Euphyllia glabrescens kompatible med hverandre, men den er til gjengjeld ikke kompatibel med noen av de andre artene.
      Mykkorallene kan også forårsake stor skade på andre koraller, først og fremst steinkoraller. Sinularia kan være et eksempel på dette. Korallen som i hobbykretser er kjent som "Brassica" svir nesten alt kjent av andre nesledyr, kanskje med unntak av kraftige anemoner. Også slike koraller som "Cespitularia" og Xenia kan skade andre hvis man ikke er påpasselig.
      Hvordan forholder man seg da til dette fenomenet ? Først og fremst ved å ikke plassere korallene for nærme hverandre. Gjør man det vil korallene krige, enten ved å sende ut "sweepere" eller ved å frigjøre terpener i vannet. Stoffene som frigjøres i vannet er blant annet en av grunnene til at det er så viktig å filtrere med aktivt kull fra tid til annen. Skal man plassere koraller nær hverandre må man være sikker på at de er kompatible, eller av samme familie. Ved første tegn til mistrivsel må man flytte korallen til et annet sted. Dette er forøvrig en hovedregel ved alle tegn til mistrivsel hos koraller. Flytt den !
      Som en fotnote kan man også huske at de fleste typer makroalger IKKE er kompatible, i hvert fall med, steinkoraller. Halimeda vil for eksempel føre til mistrivsel hos Catalaphyllia og Caulerpa vil føre til mistrivsel hos nesten alle. Det er derfor viktig å holde algene under kontroll.

Tilbake til akvariesiden