Ildkoraller - Milleporidae.


Generell akvaristikk.
Karbondioksyd.
Nitratsyklusen.
Nybegynnersidene.

Saltvann.
Hvorfor saltvann.
Hvordan starte ?
Runes start-dagbok.
Besøk hos Kenneth Olsen.
Oppstart av korallakvarium.
Flytting av korallakv. del 1.
Flytting av korallakv. del2.

Flytting av korallakv. del3.


Om saltvannsdyr.

Kjempemuslinger.

Skiveanemoner.

Storpolypp. steinkoraller.

Småpolypp. steinkoraller.

Mykkoraller.
   
Reker.

Hvirvelløse dyr.
Røde planarier.
Osterobium.
Krigføring mellom koraller.  
Kjemikalier.
Bøker om saltvann.

Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 


  
Millepora sp.- fra Kenneth Olsens akvarium.

 

      Disse er ikke vanlige i handelen, og bra er vel kanskje det. I enkelte bøker så omtales de iblant som uegnet til å ha i akvarium. Men, fra tid til annen blir de importert, de er nemlig svært tallrike på revet. De kalles koraller men er det ikke. Faktisk så dreier det seg om hydroider, og navnet har de fått fordi de dels ligner på en typisk korall, og dels fordi de inneholder en så sterk neslegift at de kan gi kraftige brannskader hvis man berører den.
     Hold og stell av disse blir som for de småpolyppede steinkorallene. Det vil si sterkt lys, middels til sterk vannstrøm og bra vannkvalitet. De er enkle å forøke ved fragmentering. Bare å knekke av en bit og lim den fast til en stein med undervannsepoxy.
     Slekten inneholder fler arter som er potensielle akvariedyr, men det er så godt som bare den avbildede arten som sees. Mest trolig dreier det seg om Millepora dichotoma.