Acropora steinkoraller.


         


       Jeg kaller denne Acroporaen bare for blåbær korallen. Noe av det unike med den er at den pigmenterer svært bra under lysstoffrør. Etter at vi fikk den fra Indonesia for et par år siden er den nå spredd til en del likesinnede og er forhåpentligvis sikret for ettertiden. Bildet viser en tre måneders avlegger. (250W 10000K MH Aqualine Buschke, 6x 1000 l/t, liten innvendig skummer, 450 liter vann.)

Akvariesiden.
Tilbake til hovedsiden.

 AB = Aqualine Buschke.
     Denne Acropora korallen grodde ut av levende stein i akvariet til D. Stüber i Berlin for over 15 år siden. Siden det har fragmenter av den opprinnelige korallen og av disse igjen blitt spredd blandt akvarister over hele verden. Trass iherdige forsøk har det ennå ikke lykkes å artsbestemme den. Muligens er korallen blitt så domestisert at det ikke er mulig. Den trives like godt under lysrør som under MH. Under sistnevnte vil vekstpunktene bli blåaktig.

      Acropora koraller er den typen koraller det finnes mest av i naturen. Allikevel er de fredet i mange land, og handel med dem verden over er CITES liste II underlagt. Grunnen til dette er at disse korallene er den viktigste revbyggende korallslekten. Og det sier seg sjøl, ingen revbyggende koraller - ingen rev. Lenge ble disse korallene, på tross av deres suksess i naturen, sett på som svært vanskelige, om enn ikke umulige å holde i akvarium. Dette kom av at vi ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om korallenes krav, og i dag når vi vet mer, så blir de ansett som enkle å holde i fangeskap. Lenge ble kunnskapen om strontium tilsetning, nesten ensidig ansett som nøkkelen til suksess. Dette er man ikke så sikker på lenger. Nåvel, den diskusjonen skal vi ikke gå inn på her, men enkelte mijømessige faktorer er i alle fall en betingelse for å holde acropora.
  • Godt lys - metallhalogen eller mange lysrør - ca. 1W pr. liter vann.
  • God sirkulasjon - kan nesten ikke bli for stor for disse korallene. Pass allikevel på at strømmen fra pumpene ikke direkte peker på en korall.
  • Høyt kalsiuminnhold og alkalinitet.
  • Høy vannkvalitet og næringsfattig vann.

      Med andre ord, ikke den korallen en begynner med. 
Det mest bemerkelsesverdige med disse korallene, i hvertfall etter min mening, er nok fargene. Gitt det rette lyset og nok jod i vannet, så er det nesten utrolig hvilken fargeprakt de kan oppvise. Det mest spektakulære som er sett er antakeligvis akvariene til amerikaneren Steve Tyree, Grunnen til de utrolige fargene han får frem er en ypperlig vannkjemi og et ekstremt lys. Også med en høy andel av UV. Dette er vel noe som bør eksperimenteres en del med, og det finnes foreløpig ikke så mange absolutte sannheter. Noen stikkord når det gjelder lys kan være:

  • Et høyt kelvintall har vist seg å være gunstig, Eksempler er AB 10000K som vi selv har prøvet med stor suksess, Radium 20000K likeså, standard dagslys MH 5500K gir vesentlig dårligere pigmentering.
  • UV og blått lys er også gunstig. Osram TL-03 og TL-05 har vi brukt med godt resultat. Disse finnes nå etterhvert også i VHO utgave med 150W effekt. Men, jo høyere Kelvintall du har på hovedlampa, jo mindre effekt vil du få av disse rørene.
  • Høy Wattstyrke gir bedre pigmentering. Dette sier seg jo nesten selv, har aldri fått noen rapport om at noen har hatt for mye lys. Det man imidlertid må passe på er at man ikke overoppheter akvariet, spesielt om sommeren. Noen av de mest ihuga watt - fantaster har til og med prøvd å snu døgnet om sommeren. Lys om natta når det er kaldt. Kjøleanlegg er også en mulighet. 
  • Avstanden mellom vannflata og pæra er også et nøkkelord. Selv har vi vært helt nede i 30 cm uten nevneverdige problemer. Husk på at lyskjeglen blir svært smal når lampa står så nærme vannet. Her må vi skryte av AB. Arcadia kommer på sisteplass. Pass på at du ikke
    overskrider lampeprodusentenes krav når du eksperimenterer med lampehøyden.

Og du, dette var ment som hjelp til de som ville få opp pigmenteringen på sps korallene sine. Ikke for å øke algeveksten. Det vil si, har du ikke full kontroll på det som skjer i akvariet ditt, så vil alle overfor nevnte eksperiment føre til at du ender opp med en grønnsakåker. Kanskje bortsett fra det å øke kelvintallet.