Kjemikalier og saltvann.


Følgende regler gjelder:
  • Hell aldri rent vann i akvariet. Tilsett bestandig noe, enten buffer eller kalkvann.
  • Det er bedre med for lite enn for mye sporstoffer.
  • Følg med slik at du kan få kunnskap over tid.
Vannkjemi og saltvannsakvarium er et tema som stadig er grunnlag for forandring og varierende meninger. Jeg er ihvertfall sikker på at i år så mener jeg mye annet enn det jeg mente i fjor, og slik vil det sikkert også bli til neste år. Uansett hva en måtte mene om temaet er det i alle fall følgende nøkkelverdier diskusjonen må dreie seg om:
  • Tilsetning av kalkvann
  • Opprettholdelse av alkaliniteten og pH.
  • Opprettholdelse av Calsiumkonsentrasjonen
  • Tilsetning av sporstoffer og makroelementer
  • Tilsetning av vitaminer og andre organiske forbindelser.
Kalkvann eller kalkwasser som det også er kjent under er etter vår mening en dyd av nødvendighet i ethvert saltvannsakvarium. Enten du tilsetter dette på CaO eller på Ca(OH)2 basis så oppnår du ihvertfall to ting. Å øke pH og til en viss grad alkaliniteten samt å tilsette kalsiumioner. Hvis ikke fordampningen i karet ditt er enormt stor så klarer du imidlertid ikke å tilsette nok kalsium bare ved å tilføre kalkvann. Dette vil heller ikke buffre vannet i nevneverdig grad så sterkere krutt må til.

Alkaliniteten og pH kan opprettholdes på fler forskjellige måter. Den mest vanlige er å kjøpe en type pH / kH buffer for eksempel den fra Salifert eller Aquarium systems. Du kan også lage din egen miks av natriumbikarbonat, natriumkarbonat og natriumborat. Etter vår erfaring vil også en viss tilsetning av kun bikarbonat i ny og ne være fordelaktig. For å vite hvor mye du kan tilsette så kan du måle alkaliniteten med et enkelt testsett.

Calsium kan du tilsette, foruten ved å bruke kalkvann også med et ferdiglaget produkt på flaske, slike som inneholder Calsiumioner i stor konsentrasjon. Noen av disse stoffene er på organisk basis, for eksempel kalsiumglukonat, og vil derfor ikke påvirke ioneballansen i karet ditt. Du må imidlertid huske på at det organiske stoffet disse blandingene inneholder må brytes ned. De kan derfor være en kilde til problemer. De som ikke er på organisk basis innehilder svært ofte bare rent kalsiumklorid. Tilsetter du store mengder av dette over tid kan du få en opphopnig av klorioner. Om dette er problematisk eller ikke vet vi pr. dato ikke, men noen påstår at det er det. Hvis du bytter vann i ny og ne vil virkningen av dette elimineres.

Sporstoffer eller ikke er et mye diskutert tema om dagen. Vi lever ihvertfall etter følgende lov: Halvparten er for mye. Fjerdeparten er mer passe. Med dette mener vi at hvis du tilsetter det som står på flaska, så er du dømt til å få problemer. Dette gjelder de aller fleste av de for oss kjente merkene på markedet. Etter å ha prøvet nesten alt på markedet er vi tilbake ved følgende konklusjon: Nå tilsetter vi kun strontium. jod, molybden, lithium og rubidium. I begrensede mengder. Pussig nok er dette akkurat det samme som vi tilsatte den gangen vi begynte med saltvann. Etter vår erfaring er et lite vannbytte fra tid til annet å foretrekke. Hvis du har veldig kraftig skumming og bruker mye kull i karet ditt så kan det hende at du må gå andre veier.

Vitaminer og annet er etter vårt syn ikke nødvendig å tilsette i et korallrevsakvarium. Avføringen fra fiskene og matrestene inneholder allikevel for mye av dette som det gjør. Vi har prøvd dette noen ganger, og korallene gror, bevares, men hver gang har det ført til en oppblomstring av dinoflagellater eller andre uønskede effekter.

Andre Løsninger finnes det mange av. Både blandt forskjellige produsenter og i forskjellige akvariemiljøer. På den ene siden har man enkelte amerikanske akvarister som nå prøver ut system hvor man ikke tilsetter andre stoffer en de som er nødvendige for å opprettholde Calsiumkonsentrasjon og alkaliniteten. På den andre siden har man produktutvalget til Salifert som etterhvert inneholder svært mange forskjellige løsninger og kjemikalier. Det finnes ingen fasit på denne problematikken. Det viktigeste er vel egentlig at man kommer i kontakt med et miljø man stoler på, og som kan vise til resultater. Råvannet i akvariet ditt og innholdet i vannet du bruker til å erstatte fordampet vann vil også ha en viss innflytelse her. Likeledes den tekniske utrustningen i akvariet ditt.

[Tilbake til småkar] | [Akvariesiden]