Du tar feil Fosså !
Link til Akvariets verden.


Dagen etter at denne artikkelen ble skrevet så rettet Svein Fosså opp de feilene vi påpekte, slik at anbefalingene av vannverdier er mer i tråd med det vannet som finnes i Malawisjøen. Du kunne lese om det i en fotnote under artikkelen til Fosså om delfinchikliden på akvariets verden. Denne fotnoten tok han imidlertid raskt vekk.

    Høsten som kom beriket oss akvarister med et nytt nettsted som skulle omfavne alt innen akvaristikken. Det gjør det nok også til en viss grad, men som det seriøse og kommersielle konseptet det utgir seg for, så lider stedet av en par plagsomme barnesykdommer. Fosså, som norges eneste profesjonelle akvarist, vet mye om akvariehobbyen, men ikke alt skal det vise seg. La oss først ta fram et par sitat fra nettstedet hans for å se hvor lista ligger :
    "Her finner du korrekt og oppdatert informasjon om livet i vann - og hvordan du skal få ditt akvarium til å fungere."
  
"Ferskvannsakvaristikk er imidlertid et enormt felt, og det finnes hverken bøker, internettsteder eller menneskelige hjerner som omfavner det hele. 'Aquarium World' vil dog gradvis bygge opp en stadig større database som kan hjelpe og fascinere deg i din søken etter kunnskap og ideer."
    Folkene bak Akvariets verden tar med andre ord munnen full. Gjør man det, så står man ufravikelig "lagelig til for hogg" som de gamle vikinger ville si det. Men, før vi stikker sverdet gjennom brynja, inn i kroppen og vrir rundt, så vil jeg påpeke et par ting. Dette er ikke begynnelsen på en ny diskusjon om noe som helst, snarere slutten på en. Karin, Rune og mitt nettsted utgir seg for ikke annet en et oppkok av våre subjektive konklusjoner basert på de erfaringer vi har gjort og i noe mindre grad hentet gjennom samtaler med med - akvarister og igjennom bøker og nettet.
    I artikkelen om Cyrtocara Moori skriver Fosså at cikliden: "Krever, som andre Malawicichlider, hardt og alkalisk vann: GH = 10 til 20 °dH, pH = 7,5 til 8,5, Temperatur = 24 til 28 °C" Dette er etter min mening ei blemme, jeg vil komme med følgende utsagn: Malawichiklider kan holdes i nær sagt hvilket vann som helst. Det er imidlertid en fordel at det er alkaliskt og at det har en viss karbonathardhet, for eksempel gjennom tilsetting av ei spiseskje natron pr. 100 liter vann. Dette vil også høyne pH en del.
Dette syntes du kanskje høres lettvint ut men det er faktisk helt basic facts. Så godt som alle innen miljøet i Norge holder fiskene sine på denne måten, og hvorfor skulle de ikke det. Vannet i Malawisjøen er faktisk bløtt: GH = 4 - 6 °dH. Ikke som Fosså skriver, de verdiene han opererer med her er noe man kan finne igjen i gammel tysk akvarielitteratur, som antakeligvis tok mer hensyn til springvannet i provinsen enn til vannet i Malawisjøen. For her og nå å avslutte diskusjonen: skal du ha malawichiklider så følg anvisningene i artikkelen på disse sidene om Malawiciklider. Og hvis du ikke tror meg, så les bøkene til Ad Konings eller Andreas Spreinat. Til da; hilsen Atle.
argus.JPG (14193 bytes)

Hva slags vann MÅ vi ha da mon tro ?
Referanser:
Ad Konings; Cichlids and all the other fishes of lake Malawi, side 28. (ISBN 0-86622-527-7)
Andreas Spreinat; Aqualex catalog Malawisjøens Ciklider, side 7. (ISBN 91-86038-10-9)


Tilbake til hovedsiden.