Labeotropheus trewavasae "Ochre Minos Reef"


otopharynx1.JPG (17500 bytes)

    Noen av de vasseste variantene av L. trewavasae er de okerfargede og av disse er vel L. trewavasae "Ochre" og "Ochre Minos Reef" mest kjent. Minos Reef er vel nok kjent for den helblå varianten av L. trewavasae, men for noen få år tilbake så dukket varianten på bildet over opp. Absolutt et severdig bekjentskap. Dette er en av de mindre trewavasae og kroppen er heller ikke så sylindrisk som er det mest vanlige hos arten. Noe som kan tyde på at den lever i en litt annen biotop enn den vanlige.   Stell av fisken og Malawi generelt kan du lese om her. 


Tilbake til akvariesiden.