Salarias fasciatus.


     Ikke verdens mest fotogene fisk. Ser mye bedre ut i virkeligheten.

Handelsnavn: Hugo, Engelsk: Banded Blenny.

Størrelse:
10 cm. - Ofte betydelig mindre i akvarium.

Utberedelse: Denne arten finnes rundt om det meste av Stillehavsregionen. (Indo-Pacific)

Biotop: På grunt vann. 

Akvariebetingelser: Kan holdes i grupper i større akvarier. Akvarium fra 250 liter og oppover. Som partnere kan man ha andre rolige saltvannsfisker. Denne fisken er svært fredelig. Helt trygg å holde sammen med koraller. 

Føde: Alger . Tar antakeligvis inn evertebrater som finnes i algematten.

Fór: Foretrekker alger. Vanskelig å få den til å ta noe annet. Har sett noen eksemplar ta tørrfór

Oppdrett: Ikke kjent i akvarium. 

Kjønnsforskjeller: Ingen kjente synlige kjønnsforskjeller. Kan antakeligvis kjønnsbestemmes ves å studere genitliaene.

Spesielt om disse fiskene: Svært effektiv algespiser. Denne fisken er ekstrem til å hoppe ut av akvariene. Pass på å ha høye kanter rundt akvariet eller dekk til med dekkglass hvis dette er mulig.

 


 

Tilbake til akvariesiden.