Cyathopharynx spp.Lenge gikk det rykter om en rød T. duboisi, men det stemte ikke.     C. foai fra Mbity island, kalles Deep Green Mbity. Ung drettet hanne foran, hunne bak.     C. cf. furcifer fra Ruziba, kalles Ruziba shallow. Ung ikke utfarget hann.

Arter:    Vi tar her for oss artene i familien generelt.
               En foreløpig inndeling i kjente arter kan være:


     C. furcifer: Den oprinnelige først beskrevne arten.
                      Denne finnes i sydenden av sjøen
     C. foai:      Oprinnelig kalt C. sp. "furcifer dark"
                      Finnes over hele sjøen. 
     C. sp. "furcifer kigoma":
                      Kanskje feilaktig holotype for C. furcifer.
     C. cf. furcifer  Ruziba:
                      Denne er en phylogenisk hodepine.


Handelsnavn:
"furcifer" + Lokajon

Størrelse:
22 cm. - hunnene mye mindre. Ofte betydelig
             mindre i akvarium.

Utberedelse: Familien finnes over hele sjøen. 

Biotop: Over sand , fra 25 meter og innover.

Akvariebetingelser:  Holdes i små grupper. Akvarium
             fra 540 liter og oppover. Som partnere kan man ha
             hva som helst. 

Føde: Spiser i naturen på "aufwuchslaget"  og
             sedimentlaget på bunnen.

Fór:    Frossenfór av god kvalitet. Suppler gjerne med et
            bra tørrfór, frysetørret og lignende. Nyklekket 
            artemia er også svært bra.

Oppdrett: Hunnen munnruger i 20 - 25 døgn.

Kjønnsforskjeller: Hannene har intensive farger og
            mønster. Hunnene forblir sølvgrå eller brun og farger
            ikke om. Hannen er mye større. Sikrest med
            kjønnbestemming.

Spesielt om disse fiskene: Vær litt varsom med
            disse fiskene. De er svært lettskremte. Spesielt
            hardfør er den heller ikke. 


Spesielt om akvariet:
Denne fisken skal du ikke ha i
            noe mindre enn en 325 liter. Det mest ideelle er
            imidlertid en 540 eller 720 liter. Er akvariet for lite
            må du skille hanne og hunne etter lek. Bra
            vanngjennomstrømming og bra vannkvalitet. Overfor
            vannverdiene er den ganske tolerant bare vannet
            ikke blir for bløtt eller surt. En hardhet over 10 er
            ideelt, og en pH over 8. Som alle Tanganyikaciklider
            har den også godt av en tilsats med havsalt i
            vannet. Har du ikke "veldig ideelt" vann så vil jeg
            også anbefale at du bruker et godt
            vannforbedringsmiddel slik som Tetra Aquasafe
            eller Sera Aqutan. 
            Hvis fiskene dine skulle bli syke,  les her.


 

Tilbake til akvariesiden.