Diskus - Symphysodon -


     Mange akvarister blir fascinert av diskus. Har man først sett den, får man aldri fisken ut av tankene. Stor, fargerik om med en kroppsform helt ulik noen annen ferskvannsfisk. Fisken er heller ikke den enkleste verken å holde eller å avle på. Dette har på sin side bidratt til at fisken er omgitt av en viss mystisisme. Noe vi syntes den ikke fortjener, flott som den er.
     Diskus tilhører slektet Symphysodon. Det er mulig at det er flere arter, men det er også fullt ut mulig at det bare dreier seg om en art. Herom strides de lærde. Fisken finnes i store deler av amazonasbekkenet, men hoved - utberedelsesområdet er i de øvre bielvene til Rio Negro og Rio Madeira. Her finner man fiskene i de litt dypere vannlagene, som oftest blant sunkne grener og trestammer. Med andre ord; de litt mørkere biotopene. Vannet her holder en temperatur på rundt 27 grader, er svært bløtt og har en pH verdi mellom 5 og 7 (ca.). Vannet kan variere en del avhengig av nedbør, flom, ol. Men, ikke markant siden dette er områder med en jevnt høy årlig nedbør. Faktisk over 2000mm.
     Det er vel ganske selvsagt for de fleste at når man kjøper en diskus i butikken og kommer hjem med den for i putte den i akvariet hjemme, så er det ikke likegyldig hva slags vann og miljø man har der. For at overgangen skal bli problemfri, må man gi fisken forhold som er mest mulig identisk med det den er vant med. Og, her er man allerede inne på det som ofte er den største kilden til problemer for den vordene diskus - eier. For å avle på diskusen så er det også en del parametere som må tilfredsstilles. Vi tar det hele steg for steg.

  • Kjøp av fisk. Nybegynneren på diskusfronten er best tjent med å kjøpe vel innkoppede og tilvendte eksemplar. Dette vil bety de fiskene som har gått i butikken, i et karanteneanlegg eller hos en oppdretter en stund. Styr langt unna posekjøp eller fisk som kommer mer eller mindre direkte fra den så altfor populære direkteimporten. Fisk som kommer fra oppdrettere, enten som yngel, eller fordi oppdretterne pleier å kjøpe inn flere fisker enn de trenger, er som regel regelrette funn. Fisken skal være klar i fargene, ikke mørke, være våkne og på alerten. De skal spise så du ser det og de skal puste regelmessig med symmetriske gjelleutslag. Ofte betyr dette at du må velge fisk ut fra hva du får tak i, og ikke etter noe "fancy" bilder du finner i en bok. Selv om den fisken helt sikkert lar seg skaffe. Husk også på at vi snakker om en stimfisk, spesielt når den er liten. Når du kjøper annet enn voksen fisk så skal du kjøpe inn en liten gruppe. Fra fire dyr og oppover. Lommeboka får bestemme. Finn ut mest mulig om fisken og vannet de går i slik at du kan gi de et mer eller mindre identisk miljø når du kommer hjem. Du må selvfølgelig også få greie på mest mulig om hva slags mat de får og når. DISKUS ER VANEDYR !

  • Akvariet. Dette innreder du med stein og grus, og det er det hele. Steinene skal være små slik at fiskene ikke klarer å gjemme seg. Diskus er veldig sky fisk som stort sett vil benytte alle mulige anledninger til å gjemme seg. Derfor skal den ikke få mulighet til dette. Akvariet bør heller ikke være for stort, av samme årsak. Som et eksempel kan vi si at en 128 liter er passende for en gruppe på 6 -8 små diskus. ( 5 cm ) Ha heller ikke planter i akvariet, for det første så blir det mye vanskeligere å holde dette reint, og for det andre, så var det dette med gjemmestedene igjen.

  • Filter. De aller fleste vil være best tjent med et godt utvendig biologisk filter. De nye typene  hvor filtermediet ligger i tre kurver er det beste. Her kan du ta opp filteret og reingjøre en del av filtermediet uten å ødelegge den biologiske balansen. Hvis du er rundt og besøker erfarne oppdrettere så vil du nok se mange andre og ofte tildels merkelige løsninger, men jeg føler ikke at noen av disse er å anbefale for en nybegynner.

  • Vannet. Skal være mest mulig lik det fisken er vant til. Vannet i springen i Norge er stort sett for bløtt, selv for diskus. Som en hovedregel så kan man si at oppdrettsfisk fra Østen er stort sett vant til middels hardt alkalisk vann, og de fleste andre er vant til nøytralt bløtt vann. Skal man fòre opp diskus så er det stort sett en fordel å ha litt hardere vann. Grunnen til at vannet ikke skal være for bløtt er at dette som regel får en altfor lav buffringskapasitet og lite innhold av karbonater. Det kan derfor lett bli gjenstand for pH svingninger. Bløtt vann kan med fordel gjøres mer egnet med en liten tilsats av havsalt og bikarbonat. Hvis du vil gjøre det hardere kan du også tilsette kalsiumklorid. Men, når alt dette er sagt, det dreier seg om en fisk som i utgangspunktet lever i bløtt og surt vann. Å gjøre vann surere er ikke noe særlig for nybegynneren. Det enkleste er å kjøpe ferdige bufferløsninger. Slike som for eksempel Wardley Bulls - eye. Men, som regel er det ikke nødvendig å gjøre vannet surere, såfremt man ikke har tenkt på oppdrett. Noe slikt som ideelt "diskusvann" finnes vel ikke, men hvis vi sier en pH på rundt 6 - 6,5, KH på 2 - 5 og en temperatur på 27 grader. Hvis du kan måle ledningsevne så kan et mål mellom 10 og 20 mikrosiemens være passende. Men, husk: DISKUSEN SKAL HA DET VANNET DE ER VANT TIL !  ALL TILVENNING MÅ SKJE GRADVIS !

  • Andre fisker. Du skal ikke ha andre fisker sammen med diskusen. Det er to grunner til dette. For det første er ikke fisken den raskeste i matfatet. Diskusen får ikke ro på seg hvis det er annen fisk i akvariet sammen med den. For det andre så er fisken lett mottakelig for alskens parasitter og sykdommer. En voksen diskus koster fort en 400 - 500 kroner. Yngel ofte en hundrelapp og oppover. Er det vært å satse så mye penger ? For ikke å snakke om alle ergrelsene du kan få.

  • Sykdom må du være på vakt mot. Følg med hvordan fisken har det hver dag. Er appetitt, utseende og oppførsel normal ? Hva med avføringen ? Hvis du aner problemer så ta kontakt med den du kjøpte fisken av, eller en erfaren med - akvarist. Det er ikke enkelt å diagnostisere og behandle sykdom hos diskus.

  • Oppdrett og avl. Her skal vi ikke si annet enn at du kan ta kontakt med andre erfarne akvarister. Og, les bøker !


Tilbake til akvariesiden.