Coris gaimard.


     Dette er en ungfisk, man skjønner godt hvorfor den blir kalt for "Clown wrasse".....

Handelsnavn: Clown wrasse.

Størrelse:
35 cm. - Ofte betydelig mindre i akvarium.

Utberedelse: Denne arten finnes over det meste av Stillehavet. Finnes en underart C. gaimard africana, som finnes på østkysten av Afrika..

Biotop: 1 - 60 meter. 

Akvariebetingelser: Skal holdes enkeltvis. Akvarium fra 250 liter og oppover. Som partnere kan man ha andre robuste saltvannsfisker. Er som regel grei å holde sammen med koraller, men 100 prosent sikker kan man ikke være. Denne arten trenger sand for å grave seg ned når den blir skremt eller om natten.

Føde: Snegler, marker og andre smådyr.

Fór: Frossenfór og tørrfór. Spiser nesten alt, men må ha mye mat.

Oppdrett: Intet er kjent 

Kjønnsforskjeller: Kjønnsmodne hanner er grønne med litt gult på hale og finner, mens hunner er lyse med blå prikker.

Spesielt om disse fiskene: Ungfiskene er helt annerledes farget enn de voksne.


 

Tilbake til akvariesiden.