Chelmon rostratus


     Pinsettfisken er vel kanskje det mest effektive virkemiddelet vi har mot glassroser. 

Handelsnavn: Pinsettfisk, Engelsk: Copperband Butterflyfish

Størrelse:
20 cm. - Ofte betydelig mindre i akvarium.

Utberedelse: Denne arten finnes rundt om det meste av Stillehavsregionen.

Biotop: På grunt vann. Som regel over korallrev. I naturen finner man den alltid parvis.

Akvariebetingelser: Kan holdes i grupper i større akvarier. Akvarium fra 250 liter og oppover. Som partnere kan man ha andre rolige saltvannsfisker. Denne fisken er svært fredelig. Er som regel grei å holde sammen med koraller. 

Føde: Små ryggradsløse dyr. .

Fór: Frossenfór av god kvalitet. Nyklekket artemia. 

Oppdrett: Ikke kjent i akvarium. 

Kjønnsforskjeller: Ingen kjente synlige kjønnsforskjeller. Kan antakeligvis kjønnsbestemmes ves å studere genitliaene.

Spesielt om disse fiskene: Svært effektiv fisk til å bekjempe glassroser.

 

 


 

Tilbake til akvariesiden.