Lamprologus* caudopunctatus


otopharynx1.JPG (17500 bytes)

Kanskje ikke den mest fargesterke ciklide, men en av de mest sjarmerende ? Den avbildede fisken går under handelsnavnet  L. caudopunctatus " Yellowfin". Denne varianten kommer troligvis fra den syd - østre delen av Tanganyikasjøen.

* Genus er muligens Neolamprologus.

     L. caudopunctatus er en fisk som finnes i den sydlige delen av Tanganyikasjøen. Nøyaktig utberedelsesområde blir litt avvikende rapportert, mye av årsaken til dette er vel at arten foreløpig er vanskelig å skille fra en del speciosus arter og N. leloupi.
     Det er er en liten fisk. Max lengde er i underkant av 8cm. L. caudopunctatus lever av zooplankton i naturen. I akvarium holder man den best i en liten gruppe. Gjerne på fem dyr eller mer, men dette må selvfølgelig avpasses etter akvariets størrelse. Men, fisken er svært fredelig, så dette behøver ikke være så stort.
     Leken foregår i sanden i en grop eller grotte som fiskene graver ut under en sten. Det er også rapportert at fisken kan danne store lekskolonier, (i generasjoner) slik som for eksempel N. brichardi. 
     Helt til slutt kan vi nevne at krav til vann stell osv. er som for alle andre fisker fra samme sjø, samt at den spiser det meste av hva du byr den. Husk at det er en liten fisk og at den derfor ikke trenger så mye og proteinrikt fór. Den skal jo helst forbli liten.
Hvis fiskene dine skulle bli syke, så kan du lese mer om det her.

 

Tilbake til akvariesiden.