"Callochromis melanostigma".Lenge gikk det rykter om en rød T. duboisi, men det stemte ikke.     Hanne med hunner - bildet yter ikke fisken tilnærmet rettferdighet.

 

Handelsnavn: Ingen spesielle, jeg foreslår "Regnbuemacrops"

Størrelse:
14 cm. - hunnene noe mindre. Ofte betydelig mindre i akvarium.

Utberedelse: Denne arten finnes kun nord for Ubwari halvøya. De eksemplarene vi har i handelen i dag kommer fra området rundt Bujumbura og har blitt eksportert av Fishes of Burundi. 

Biotop: Over sand på svært grunt vann. Fra 6 meter og innover.

Akvariebetingelser: Kan holdes parvis i større akvarier. Holdes gjerne i større grupper med mange fler. Akvarium fra 250 liter og oppover. Som partnere må man passe på å ikke sette in for tøffe fisker, slik at hannene får anledning til å ta revir og farge ut.. 

Føde: Små ryggradsløse dyr som den finner i sedimentlaget og sanden på bunnen.

Fór: Frossenfór av god kvalitet. Suppler gjerne med et bra tørrfór, frysetørret og lignende. Nyklekket artemia er også svært bra.

Oppdrett: Hannen bygger flere små tårn med grop i midten av disse. Arten leker i gropene. Hunnen munnruger i ca. tre uker. Større individ har rundt 50 yngel.

Kjønnsforskjeller: Hannene har intensive farger. Hunnene forblir sølvgrå og ser ut som yngel hele livet.

Spesielt om disse fiskene: Vær litt varsom med disse fiskene. Ikke nærm deg akvarieglasset når lyset er avslått. Spesielt hardfør er den heller ikke, men Brichard regnet den som en "god" akvariefisk. Den er lettskremt. Har også ekstremt store øyne i forhold til størrelsen på resten av fisken. Fisken hopper, så pass på å dekke akvariet godt til. Fisken er sannsynligvis en underart av Callochromis macrops - Rød macrops. Brichard betegnet den C. macrops melanostigma.

Spesielt om akvariet:
Denne fisken skal du ikke ha i noe mindre enn en 128 liter. Det mest ideelle er imidlertid en 250. Bra vanngjennomstrømmning og bra vannkvalitet. Overfor vannverdiene er den ganske tolerant bare vannet ikke blir for bløtt eller surt. En hardhet over 10 er ideelt, og en pH over 8. Som alle Tanganyikaciklider har den også godt av en tilsats med havsalt i vannet. Har du ikke "veldig ideelt" vann så vil jeg også anbefale at du bruker et godt vannforbedringsmiddel slik som Tetra Aquasafe eller Sera Aqutan.  Hvis fiskene dine skulle bli syke, så kan du lese mer om det her.

 


 

Tilbake til akvariesiden.