Aulonocara sp. "stuartgranti maleri" Chidunga rocks.Lenge gikk det rykter om en rød T. duboisi, men det stemte ikke.     Hanne - er ofte betydelig mer oransje enn denne.

 

Handelsnavn: Aulonocara Orange - Sunshine Peacock

Størrelse:
12 cm. - hunnene en god del mindre. Ofte betydelig større i akvarium.

Utberedelse: Denne varianten finnes kun ved Chidunga Rocks ikke så langt fra Chipoka . Stor geografisk variasjon. Denne arten, som skilles fra A. stuartgranti er mest kjent fra variantene ved Maleri, Chipoka og Chidunga Rocks

Biotop: Overgangssonen. Hannen forsvarer en liten grotte, mens hunner og yngel finnes ved sand på leting etter føde.

Akvariebetingelser: Kan holdes parvis i større akvarier. Holdes gjerne i større grupper med mange fler. Akvarium fra 128 liter og oppover. Som partnere kan man ha andre utakas. Mbunas blir ofte for tøfft for denne om man tenker på oppdrett. 

Føde: All slags i hovedsak animalsk føde som den finner i sedimentlaget og sanden på bunnen.

Fór: Frossenfór av god kvalitet. Suppler gjerne med et bra tørrfór. 

Oppdrett: Arten leker i sanden. Hunnen munnruger i ca. tre uker. 

Kjønnsforskjeller: Hannene mye større og med intensive farger. Hunnene forblir sølvgrå og ser ut som yngel hele livet.

Spesielt om disse fiskene: Det finnes selektivt avlede akvariestammer av denne fisken som vi godt kunne vært foruten.

Spesielt om akvariet: Denne fisken skal du ikke ha i noe mindre enn en 128 liter. Det mest ideelle er imidlertid en 325. Bra vanngjennomstrømmning og bra vannkvalitet. Overfor vannverdiene er den ganske tolerant bare vannet ikke blir for bløtt eller surt. En hardhet over 4 er ideelt, og en pH over 8. Som alle malawiciklider har den også godt av en tilsats med havsalt i vannet. Har du ikke "veldig ideelt" vann så vil jeg også anbefale at du bruker et godt vannforbedringsmiddel slik som Tetra Aquasafe eller Sera Aqutan. Når det gjelder innredningen av akvariet så får du best farge på fiskene hvis du holder dem i ganske mørke farger. Jeg pleier å bruke strandsand. Bakgrunnen kan du med fordel holde litt mørk. Hvis fiskene dine skulle bli syke, så kan du lese mer om det her.

 


 

Tilbake til akvariesiden.