Pleione formosana.Tegningen viser en Cymbidium hybrid      Her har vi ei flott gruppe med Pleione. Bildet har jeg tatt i parken utenfor Gråsten slott i Danmark. Her vokser den fritt i underskogen blant Rhododendron og eiketrær.
      Det er ikke så veldig mange orkidéer som egner seg for utendørs dyrking i Norge. De flotte hjemlige sortene slik som Marisko og skogfrue er bare sporadisk tilgjengelig i salg, og spesielt enkle å dyrke er de heller ikke. Bent frem vanskelige er vel et dekkende begrep. Disse er i alle fall lette å dyrke, kanskje ikke utedørs hele året slik som syd i Danmark. Men, her kan vi i alle fall godt ha de i dyrkingskasser ute, som vi flytter inn om høsten. Gjør du det, så skal den plantes i grønn torv. 
      De aller fleste artene av Pleione kommer fra Himalaya hvor de gror høyt oppe i fjellene. Bladene visner om høsten, noe som ikke er så veldig vanlig blant orkidéer, men her kommer det nok av at planten er dekket av sne det meste av vinteren. Planten er også ganske grei å formere over noen år. Knollene setter blomster det tredje dyrkingsåret. Her i landet pleier man å finne Pleione i listene til de fleste postordrefirmaene som driver med blomsterløk.

Tilbake til orkidésiden.