Arnes hagedammer.     Alle foto c. 2002 Ole-Martin Løvaas Christiansen.

     Arnes hagedammer gjenspeiler vel kanskje litt et filosofisk sinn.
I alle fall, her er det bare å nyte bildene. Kommentarer er overflødige.

Tilbake til hobbysiden.