Korallrevsakvarium.


Generell akvaristikk.
Karbondioksyd.
Nitratsyklusen.
Nybegynnersidene.

Saltvann.
Hvorfor saltvann.
Hvordan starte ?
Runes start-dagbok.
Besøk hos Kenneth Olsen.
Oppstart av korallakvarium.
Flytting av korallakv. del 1.
Flytting av korallakv. del2.

Om saltvannsdyr.

Kjempemuslinger.

Skiveanemoner.

Storpolypp. steinkoraller.

Småpolypp. steinkoraller.

Mykkoraller.

Hvirvelløse dyr.
Røde planarier.
Osterobium.
Krigføring mellom koraller.  
Kjemikalier.
Bøker om saltvann.

Akvariesiden.

Tilbake til hovedsiden.

 


130 liter akvarium uten innredning (nesten).

Det første saltvannsakvarium.

Her ser du et akvarium som er helt nyoppsatt, og slik vil det for de fleste ta seg ut de første par månedene. All den tekniske utrustningen er på plass og karet er fyllt med saltvann, sand og litt levende stein. Kort fortalt består den tekniske utrustningen i dette karet av en skummer, luftpumpe, sirkulasjonspumpe, varmekolbe og 4 stk. 18 W lysrør. Det er nå over ett år siden dette karet ble satt opp av oss som et eksperiment, og det fungerer utmerket. Vi har nå prøvet ut små innvendige skummere av samme merke i bortimot et titalls større og mindre akvarier. Vi har utelukkende positive erfaringer. For den som vil vite litt mer om det avbildede karet og andre kar så kan du lese artikkelen:


      325 liter som da var 2 år gammelt.

Dette er det første korallrevsakvariet vi satte opp. Akvariet er et helt standard Minireef, med mindre modifikasjoner. Dette går bare på øket vannsirkulasjon og øket belysning. Mange i saltvannsmiljøet, og da spesielt i Norge skriver at biologisk filtrering ikke fungerer, men dette må komme av manglende kompetanse på området. Gitt de rette forutsetninger virker det utmerket. Det kan i parentes bemerket sies at en del av de siste års nyvinninger innen korallrevsakvaristikken går tilbake i retning biologisk filtrering. Det finnes imidlertid ingen fasit på området, og det skal bli artig å følge med fremover. Et moment som imidlertid faller svært positivt ut for minireef konseptet er den svært lave fordampningen fra disse akvariene. 

      720 liter mot venstre sommeren 1998.

 

I dag har vi 15 større og mindre saltvannsakvarier. Det du ser på bildet var sommeren 1998 innredet med nesten utelukkende steinkoraller, og de aller fleste av disse var såkalte storpolyppede stenkoraller. Nå i vinter har vi gjort litt om på karet og nå er det mange fler koraller med små polypper, slik som Acropora sp. og Montipora sp. Det er også en god del mer mykkoraller i karet nå, i og med at vi har en nesten eksplosjonsartet vekst av Xenia sp. Nå har vi imidlertid begynt å tynne en del ut av denne korallen. De korallene du kan se på bildet er også en god del avleggere fått av andre akvarister, den korallen som gror i kløften til venstre er den berømte Stübers Acropora. (avlegger)

      Samme 720 liter mot høyre.
Helt til venstre ser du flere Plerogyra spp. I midten av kløften kan du se en stor Goniopora stokesi, foran den er det to typer Turbinaria. Revet i midten inneholder Euphyllia typer. Fler forskjellige. Noen av de korallene som finnes i dette karet kommer fra Bertil Brandsnes utrolig flotte kar, som pga. en lekkasje desverre måtte nedlegges. Dette akvariet kan du lese mer om i Korallenriffaquarium band 6. Denne boka er skrevet av Fosså og Nilsen. Hvis du vil se litt mer på hvirvelløse dyr, så kan du lese artikkelene :

 


      540 liter sommeren 1998.

 

Fiskene du ser er en Acanthurus glaucopareius i forgrunnen og et stim med fem Paracanthurus hepatus bak. Karet inneholder forskjellige steinkoraller og mykkoraller. Du kan også se noen Karibiske svamper (orange). Den grønne tusten du ser er et salatblad som blir holdt nede av en magnet. Dette er fôr til kirurgene. Dette er et kar som er drevet etter et helt standard Berlin oppsett med to rotasjonsskummere i ei sump under karet. Innvendig sirkulasjon er på 8000 liter i timen og belysning er 5 stk 36 W lysstoffrør.

      Fra saltvannskroken i akvarierummet.
Dette er et bilde fra akvarierummet. Til høyre ser du forskjellige saltvanns fiskeakvarier. Noen av dem inneholder også en del bløtdyr slik som skiveanemoner, sjøpølser og snegler, men her er det fisk som er i fokus. I akvariet helt til høyre kan du såvidt skimte en Balistoides conspicillium. I midten kan du se et akvarie som inneholder forskjellige typer Favia og Acropora. I forkant av dette karet kan du også se flere store Tridacna muslinger. Akvariet under er en reservoartank for karet over, og det er her skummer og diverse teknisk utrustning står.
Her kan du se en oversikt over bøker om saltvann.